Školní jídelna Horoměřice

Platby

Stravné se hradí převodem na účet 181803768/0300

Při platbě je nutné uvádět variabilní symbol.

Na konto školní jídelny se hradí pouze stravné.